Този сайт се разработва (технически и съдържателно) от Иглика Иванова. Предназначението му е да подпомогне развитието на медийната грамотност на децата, а конкретен повод за създаването му е провеждането на онлайн обучение по медийна грамотност под формата на хакатон. Централна тема в него е игровизацията (наричана още геймификация от английското понятие gamification) с фокус върху интерактивния разказ и игровизацията на цифрово медийно съдържание.