Статии

Геймплеят на Reddit: От карма до блокчейн

В предишна статия стана дума за това как и по какво Reddit се отличава от повечето социално-медийни платформи от гледна точка на игровизацията на участието в нея, вградена в дизайна й и като логика, и като потребителско изживяване. Тук ще разгледаме новите Community Points – Etherium токени от и за общностите на Reddit.

Геймификация на социални медии – част 2

Освен по описаните в първата част на този текст начини, вградената функционалност на платформите позволява на оператора на профилна страница да впрегне същите инструменти с конкретни правила и цели, за да ангажира аудиторията чрез игровизиране на преживяването. Тук ще разгледаме този втори аспект на геймификация на социалните мрежи.

Геймификация на социални медии – част 1

Социалните мрежи споделят част от характеристиките на геймификацията, което, без каквито и да било други стратегия и действия, превръща всяко участие, но най-вече творческото, в своеобразна игра. Няколко социални медии поддържат още по-разширена механика за игровизация на потребителското преживяване с присъждането на значки и титли за определени постижения.

AGS: създай своя собствена point & click игра

Как да създадете своя собствена игра с Adventure Game Studio? Как се е променяла популярността на жанра point&click adventure? С какво Broken Age на Double Fine е историческа и как е реализиран проектът Double Fine Adventure? Проучваме ролята на общността на игрите и различните начини на финансиране (без да пропускаме и дигиталния маркетинг).

Постижения – функции и категории

Постиженията (achievements) могат да бъдат силен стимул за играчите (участниците) както да довършат започнатото – да „превъртят“ играта, така и да опитат различни начини (подходи, режими) на изиграване. Обикновено участниците виждат не само колко постижения вече са спечелили, а колко и какви други биха могли да придобият и по какъв начин. Тук се спираме на две категоризации на постиженията според техните функции.

Геймификация на блог

Какво представлява системата за геймификация Gamipress и по какъв начин е интегрирана в игра на медии? Какви са основните компоненти на такъв тип системи и какви са възможните приложения според предназначението на медийния проект?

На лов за великденски яйца и зайци

Геймификацията като инструмент на дигиталния маркетинг. Easter egg – какво друго означава това понятие, освен твърдо сварено и боядисано яйце – една от традициите, които свързваме с Великден

Книги-игри. Хипертекстуална проза. Twine

Какво представляват книгите-игри? С какво се различават от тях интерактивните истории-приключения? Какво е Twine и какво можете да направите с него?

Хиперлинк. Хипертекст. Навигация в уеб

Мрежа. Свързаност. Връзки. Последното от тези понятия използваме на български и за всички елементи в уеб, през които прескачаме от един в друг документ, от един в друг сайт или от едно място на друго в един и същи сайт. На английски терминът, използван за това средство за навигация в текст или в уеб се нарича хиперлинк (накратко линк). Хиперлинковете предхождат уеб, но именно в изобретението на сър Тим Бърнърс-Лий придобиват основното значение, с което сме свикнали да асоциираме това понятие днес.

Интерактивно разказване

Разказването на истории в орална, визуална или писмена форма играе централна роля в различните медии – художествената литература, киното, телевизията, театъра, видеоигрите, комиксите и т.н. Способността за организиране на дадено преживяване в разказ е ключова за познавателните процеси, които протичат при случването му. Това е еднакво вярно както за консумирането на развлекателно съдържание, така и при активното учене.