Game of Thrones

Геймификация на социални медии – част 2

Освен по описаните в първата част на този текст начини, вградената функционалност на платформите позволява на оператора на профилна страница да впрегне същите инструменти с конкретни правила и цели, за да ангажира аудиторията чрез игровизиране на преживяването. Тук ще разгледаме този втори аспект на геймификация на социалните мрежи.