facebook

Геймификация на социални медии – част 1

Социалните мрежи споделят част от характеристиките на геймификацията, което, без каквито и да било други стратегия и действия, превръща всяко участие, но най-вече творческото, в своеобразна игра. Няколко социални медии поддържат още по-разширена механика за игровизация на потребителското преживяване с присъждането на значки и титли за определени постижения.