уеб

Хиперлинк. Хипертекст. Навигация в уеб

Мрежа. Свързаност. Връзки. Последното от тези понятия използваме на български и за всички елементи в уеб, през които прескачаме от един в друг документ, от един в друг сайт или от едно място на друго в един и същи сайт. На английски терминът, използван за това средство за навигация в текст или в уеб се нарича хиперлинк (накратко линк). Хиперлинковете предхождат уеб, но именно в изобретението на сър Тим Бърнърс-Лий придобиват основното значение, с което сме свикнали да асоциираме това понятие днес.