социални медии

Геймплеят на Reddit: От карма до блокчейн

В предишна статия стана дума за това как и по какво Reddit се отличава от повечето социално-медийни платформи от гледна точка на игровизацията на участието в нея, вградена в дизайна й и като логика, и като потребителско изживяване. Тук ще разгледаме новите Community Points – Etherium токени от и за общностите на Reddit.

Геймификация на социални медии – част 2

Освен по описаните в първата част на този текст начини, вградената функционалност на платформите позволява на оператора на профилна страница да впрегне същите инструменти с конкретни правила и цели, за да ангажира аудиторията чрез игровизиране на преживяването. Тук ще разгледаме този втори аспект на геймификация на социалните мрежи.

Геймификация на социални медии – част 1

Социалните мрежи споделят част от характеристиките на геймификацията, което, без каквито и да било други стратегия и действия, превръща всяко участие, но най-вече творческото, в своеобразна игра. Няколко социални медии поддържат още по-разширена механика за игровизация на потребителското преживяване с присъждането на значки и титли за определени постижения.