интерактивно разказване

Книги-игри. Хипертекстуална проза. Twine

Какво представляват книгите-игри? С какво се различават от тях интерактивните истории-приключения? Какво е Twine и какво можете да направите с него?

Интерактивно разказване

Разказването на истории в орална, визуална или писмена форма играе централна роля в различните медии – художествената литература, киното, телевизията, театъра, видеоигрите, комиксите и т.н. Способността за организиране на дадено преживяване в разказ е ключова за познавателните процеси, които протичат при случването му. Това е еднакво вярно както за консумирането на развлекателно съдържание, така и при активното учене.