gamipress

Постижения – функции и категории

Постиженията (achievements) могат да бъдат силен стимул за играчите (участниците) както да довършат започнатото – да „превъртят“ играта, така и да опитат различни начини (подходи, режими) на изиграване. Обикновено участниците виждат не само колко постижения вече са спечелили, а колко и какви други биха могли да придобият и по какъв начин. Тук се спираме на две категоризации на постиженията според техните функции.

Геймификация на блог

Какво представлява системата за геймификация Gamipress и по какъв начин е интегрирана в игра на медии? Какви са основните компоненти на такъв тип системи и какви са възможните приложения според предназначението на медийния проект?