разширение

Геймификация на блог

Какво представлява системата за геймификация Gamipress и по какъв начин е интегрирана в игра на медии? Какви са основните компоненти на такъв тип системи и какви са възможните приложения според предназначението на медийния проект?