геймификация

Геймплеят на Reddit: От карма до блокчейн

В предишна статия стана дума за това как и по какво Reddit се отличава от повечето социално-медийни платформи от гледна точка на игровизацията на участието в нея, вградена в дизайна й и като логика, и като потребителско изживяване. Тук ще разгледаме новите Community Points – Etherium токени от и за общностите на Reddit.

Геймификация на социални медии – част 2

Освен по описаните в първата част на този текст начини, вградената функционалност на платформите позволява на оператора на профилна страница да впрегне същите инструменти с конкретни правила и цели, за да ангажира аудиторията чрез игровизиране на преживяването. Тук ще разгледаме този втори аспект на геймификация на социалните мрежи.

Геймификация на социални медии – част 1

Социалните мрежи споделят част от характеристиките на геймификацията, което, без каквито и да било други стратегия и действия, превръща всяко участие, но най-вече творческото, в своеобразна игра. Няколко социални медии поддържат още по-разширена механика за игровизация на потребителското преживяване с присъждането на значки и титли за определени постижения.

Постижения – функции и категории

Постиженията (achievements) могат да бъдат силен стимул за играчите (участниците) както да довършат започнатото – да „превъртят“ играта, така и да опитат различни начини (подходи, режими) на изиграване. Обикновено участниците виждат не само колко постижения вече са спечелили, а колко и какви други биха могли да придобият и по какъв начин. Тук се спираме на две категоризации на постиженията според техните функции.

Геймификация на блог

Какво представлява системата за геймификация Gamipress и по какъв начин е интегрирана в игра на медии? Какви са основните компоненти на такъв тип системи и какви са възможните приложения според предназначението на медийния проект?

На лов за великденски яйца и зайци

Геймификацията като инструмент на дигиталния маркетинг. Easter egg – какво друго означава това понятие, освен твърдо сварено и боядисано яйце – една от традициите, които свързваме с Великден